Gói 4G 6 tháng

Đây là website đăng ký 4G của Trung Tâm CSKH Viettel Telecom. Tại đây quý khách có thể lựa chọn và tự đăng ký Gói Cước 4G phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình theo cú pháp: TÊN_GÓI_CƯỚC CSKH gửi 9123

 

Gói 6SD70

Giá: 420.000đ
wifi2  Dung lượng Data: 180Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày
✅ Hạn mức sử dụng: 1Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD70 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6SD90

Giá: 540.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 270Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày,
✅ Hạn mức sử dụng: 1.5Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD90 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6SD120

Giá: 720.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 360Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 6Gb
✅ Hạn mức sử dụng: 2Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD120 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6MXH120

Giá: 720.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 180Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 180 phút ngoại mạng, Free data xem TikTok, Youtube, Facebook
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6MXH120 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6SD150

Giá: 900.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 540Gb data 4Gb tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb.
✅ Hạn mức sử dụng: 3Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD150 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6V90C

Giá: 540.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Miễn phí 180Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb, Miễn phí gọi nội mạng Viettel <20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút/ 30 ngày/ 6 tháng)
✅ Miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng (Dùng 20 phút/ 30 ngày/ 6 tháng), Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V90C CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6V90B

Giá: 540.000đ
wifi2  Dung lượng Data: Miễn phí 180Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 180 phút ngoại mạng/ 180 ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V90B CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6V150B

Giá: 900.000đ
wifi2 Dung lượng Data 480GB
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 2Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 360 phút ngoại mạng/ 180 ngày.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V150B CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Đăng ký gói 12 tháng để có nhiều ưu đãi hơn

Gói 6V200C

Giá: 1.200.000đ
wifi2 Dung lượng Data 720Gb, mỗi ngày 4Gb
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 20 phút (Tối đa 1000 phút/ 30 ngày/ 6 tháng)
✅ Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng/ 6 tháng, Miễn phí lưu trữ 25Gb dữ liệu trên Lifebox và xem phim trên Viettel TV Miễn phí.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V200C CSKH gửi 9123

 

»  Xem thêm: Gói cước 4G Viettel 12 tháng nhiều ưu đãi hơn

»  Xem thêm: Gói cước 4G Viettel HOT nhiều người đăng ký