Gói 4G Chuyên vào Mạng

Đây là website đăng ký 4G của Trung Tâm CSKH Viettel Telecom. Tại đây quý khách có thể lựa chọn và tự đăng ký Gói Cước 4G phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình theo cú pháp: TÊN_GÓI_CƯỚC CSKH gửi 9123

Gói SD135 đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn đăng ký nhất hiện nay!

Gói SD135

Giá: 135.000
wifi2  Dung lượng Data: 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng Data: 1Gb ngày
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD135 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói ST70

Giá: 70.000
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅  Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅  Sử dụng Data: 1Gb ngày
✅  Đăng ký soạn tin nhắn: ST70 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói ST120

Giá: 120.000
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng: 2Gb/ ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: ST70 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói MXH100

Giá: 100.000 giu lai
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian: 30 ngày, mỗi ngày 1Gb
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: MXH100 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói ST90

Giá: 90.000
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày,
✅ Sử dụng: 1Gb/ngày.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: ST90 CSKH gửi 9123

Gói SD90

Giá: 90.000
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: SD90 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói SD120

Giá: 120.000
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 60GB (2GB/ngày), Miễn Phí Xem TV360 của Viettel
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: SD120 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói SD150

Giá: 150.000
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 90GB (3GB/ngày), miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: SD150 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói ST120K

Giá: 120.000
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 60GB (2GB/ngày), miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: ST120K CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói ST150K

Giá: 150.000
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 90GB (3GB/ngày), miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: ST150K CSKH gửi 9123
 

 

Gói SD70

Giá: 70.000
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng: 1Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: SD70 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói MIMAX125

Giá: 125.000
wifi2 Dung lượng Data 8GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Hết 3Gb tốc độ cao được truy cập tốc độ thường Miễn phí.)
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX125 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói MIMAX70

Giá: 70.000
wifi2 Dung lượng Data 3GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Hết 3Gb tốc độ cao được truy cập tốc độ thường Miễn phí.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX70 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói T30

Giá: 30.000
wifi2  Miễn phí data Tik tok
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí data tik tok.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: T30 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói FB30

Giá: 30.000
wifi2  Dung lượng Data 4GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí toàn bộ Data khi sử dụng Facebook.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: FB30 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

 

Gói SD120

Giá: 120.000
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 2Gb DATA / Ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: SD120 CSKH gửi 9123

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí