Gói HOT nhất

Đây là website đăng ký 4G của Trung Tâm CSKH Viettel Telecom. Tại đây quý khách có thể lựa chọn và tự đăng ký Gói Cước 4G phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình theo cú pháp: TÊN_GÓI_CƯỚC CSKH gửi 9123

Gói SD135 đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn đăng ký nhất hiện nay!

Gói SD135

Giá: 135.000đ/tháng
wifi2Dung lượng Data: 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, miễn phí xem TV360
✅ Hạn mức sử dụng: 5Gb/ ngày
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD135 CSKH gửi 9123
 

 

Gói V200B

Giá: 200.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 240GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, 8Gb/ngày
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc + Ngoại mạng 100 phút/tháng + Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V200B CSKH gửi 9123

Gói ST70

Giá: 70.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅  Sử dụng Data: 1Gb ngày
✅  Đăng ký soan tin nhắn: ST70 CSKH gửi 9123
 

 

Gói ST120

Giá: 120.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng: 2Gb/ ngày
✅ Đăng ký soan tin nhắn: ST120 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói MXH100

Giá: 100.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, 1Gb/ngày
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: MXH100 CSKH gửi 9123
 

» Xem thêm: Các gói cước 4G có cả gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn Phí

Gói MXH120

Giá: 120.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, 1Gb/ngày
✅ Miễn phí data Tiktok, Facebook (Messenger), Youtube + Miễn phí nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: MXH120 CSKH gửi 9123
 

 

Gói MXH150

Giá: 150.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (1.5Gb/ngày)
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: MXH150 CSKH gửi 9123
 

Gói ST90

Giá: 90.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (sử dụng: 1Gb/ngày)
✅ Sử dụng: 1Gb/ngày
✅ Đăng ký soan tin nhắn: ST90 CSKH gửi 9123
 

 

Gói V200C

Giá: 200.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 120GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (4GB/ngày)
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc(tối đa 1000p)+ Ngoại mạng 100 phút/tháng
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V200C CSKH gửi 9123
 

Gói SD90

Giá: 90.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói SD120

Giá: 120.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD120 CSKH gửi 9123
 

 

Gói SD150

Giá: 150.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (3Gb/ngày)
✅ Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD120 CSKH gửi 9123
 

 

Gói ST120K

Giá: 120.000đ/tháng
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (2Gb/ngày)
✅ Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD120K CSKH gửi 9123
 

 

Gói ST150K

Giá: 150.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (3GB/ngày)
✅ Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD120K CSKH gửi 9123
 

 

Gói V90C

Giá: 90.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (1GB/ngày)
✅ Nội mạng dưới 20 phút+ Ngoại mạng 20 phút/tháng
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V90C CSKH gửi 9123
 

Gói SD70

Giá: 70.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng 1Gb/ngày
✅ Đăng ký soan tin nhắn: SD70 CSKH gửi 9123
 

 

Gói V90B

Giá: 90.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (1GB/ngày)
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V90B CSKH gửi 9123
 

 

Gói V120B

Giá: 120.000/tháng
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (1.5Gb/ngày)
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V120B CSKH gửi 9123
 

 

Gói V150B

Giá: 150.000
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày (2GB/ngày)
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
✅ Đăng ký soan tin nhắn: V150B CSKH gửi 9123
 

 

Gói MIMAX125

Giá: 125.000đ/tháng
wifi2 Dung lượng Data 8GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Hết 3Gb tốc độ cao được truy cập tốc độ thường Miễn phí.
✅ Đăng ký soan tin nhắn: MIMAX125 CSKH gửi 9123
 

 

Gói MIMAX70

Giá: 70.000/tháng
wifi2 Dung lượng Data 3Gb
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Hết 3Gb tốc độ cao được truy cập tốc độ thường Miễn phí.
✅ Đăng ký soan tin nhắn: MIMAX70 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6SD70

Giá: 420.000đ
wifi2  Dung lượng Data: 180Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày
✅ Hạn mức sử dụng: 1Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD70 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6SD90

Giá: 540.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 270Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày,
✅ Hạn mức sử dụng: 1.5Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD90 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6SD120

Giá: 720.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 360Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 6Gb
✅ Hạn mức sử dụng: 2Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD120 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6MXH120

Giá: 720.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 180Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 180 phút ngoại mạng, Free data xem TikTok, Youtube, Facebook
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6MXH120 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6SD150

Giá: 900.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Có 540Gb data 4Gb tốc độ cao truy cập mạng internet trong 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb.
✅ Hạn mức sử dụng: 3Gb/ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6SD150 CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6V90C

Giá: 540.000đ
wifi2 Dung lượng Data: Miễn phí 180Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb, Miễn phí gọi nội mạng Viettel <20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút/ 30 ngày/ 6 tháng)
✅ Miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng (Dùng 20 phút/ 30 ngày/ 6 tháng), Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V90C CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6V90B

Giá: 540.000đ
wifi2  Dung lượng Data: Miễn phí 180Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 180 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 1Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 180 phút ngoại mạng/ 180 ngày
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V90B CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6V150B

Giá: 900.000đ
wifi2 Dung lượng Data 480GB
✅ Thời gian sử dụng: 180 ngày, mỗi ngày 2Gb
✅ Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, 360 phút ngoại mạng/ 180 ngày.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V150B CSKH gửi 9123
 

 

Gói 6V200C

Giá: 1.200.000đ
wifi2 Dung lượng Data 720Gb, mỗi ngày 4Gb
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 20 phút (Tối đa 1000 phút/ 30 ngày/ 6 tháng)
✅ Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng/ 6 tháng, Miễn phí lưu trữ 25Gb dữ liệu trên Lifebox và xem phim trên Viettel TV Miễn phí.
✅ Đăng ký soạn tin nhắn: 6V200C CSKH gửi 9123
 

 

    Viettel là một trong những nhà mạng hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các gói cước 4G đa dạng và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet di động của khách hàng. Các gói cước này không chỉ mang đến tốc độ truy cập cao, mà còn kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn.

    Viettel đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ 4G tại Việt Nam. Với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn gấp nhiều lần so với thế hệ trước đó, 4G Viettel mang đến trải nghiệm internet di động mượt mà và không giới hạn hơn bao giờ hết.

Mạng 4G Viettel không chỉ đảm bảo kết nối liên tục và ổn định, mà còn mở ra cơ hội cho việc sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến như xem video HD, trò chơi trực tuyến, gọi video chất lượng cao và nhiều ứng dụng khác mà yêu cầu băng thông lớn.

Không chỉ có tốc độ, 4G Viettel còn được thiết kế để đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường đa dạng, từ thành phố đông đúc đến các khu vực nông thôn. Sự phủ sóng rộng rãi và sự ổn định của mạng giúp người dùng luôn kết nối mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, Viettel cũng cung cấp nhiều gói cước 4G với các ưu đãi phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. Các gói cước này thường bao gồm dung lượng data tốc độ cao, cuộc gọi nội mạng và ngoại mạng, SMS…đáp ứng nhu cầu liên lạc và trải nghiệm internet của mọi người.