Gói theo tháng

Đây là website đăng ký 4G của Trung Tâm CSKH Viettel Telecom. Tại đây quý khách có thể lựa chọn và tự đăng ký Gói Cước 4G phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình theo cú pháp: TÊN_GÓI_CƯỚC CSKH gửi 9123

Trong các gói cước mới của Viettel thì gói SD135 đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn đăng ký nhất hiện nay.

Gói SD135

Giá: 135.000đ/30 ngày
wifi2Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 150GB (5GB/ ngày)
 

 

Gói V200B

Giá: 200.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 240GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc + Ngoại mạng 100 phút/tháng + Miễn phí xem TV360
✅ 240GB (8GB/ngày)
 

 

Gói V180B

Giá: 180.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 180GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 180GB (6GB/ ngày)
 

Gói V160B

Giá: 160.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 120GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc 100 phút gọi ngoại mạng
✅ 120GB (4GB/ ngày)
 

 

Gói MXH100

Giá: 100.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói MXH120

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí data Tiktok, Facebook (Messenger), Youtube + Miễn phí nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói MXH150

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

Gói 30N

Giá: 300.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 150 phút/tháng + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 150GB (5GB/ngày)
 

Gói V200C

Giá: 200.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 120GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc(tối đa 1000p)+ Ngoại mạng 100 phút/tháng
✅ 120GB (4GB/ngày)

Gói SD90

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói SD120

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói SD150

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 90GB (3GB/ngày)
 

 

Gói ST120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói ST150K

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 90GB (3GB/ngày)
 

 

Gói V90C

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng dưới 20 phút+ Ngoại mạng 20 phút/tháng
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

Gói SD70

Giá: 70.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói V90B

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

Gói V120B

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói V150B

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói TV120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

GÓI THEO THÁNG MIMAX

Gói MIMAX125

Giá: 125.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 240GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 240GB (8GB/ngày)
 

 

Gói MIMAX90

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 150GB (5GB/ngày)
 

 

Gói MIMAX70

Giá: 70.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 3GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Sử dụng hết 3Gb tốc độ cao được truy cập tốc độ thường Miễn phí.
✅  Đăng ký soạn tin: MIMAX70 CSKH gửi 9123
 

 

GÓI VIETTEL GỌI THOẠI

Gói MP70X

✅ Giá: 70.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP90X

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP120X

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP70S

✅ Giá: 70.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 500 phút) + 30 phút gọi ngoại mạng
 

 

Gói MP90S

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng
 

 

Gói MP120S

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 700 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng
 

 

GÓI COMBO DATA+THOẠI

Gói V200C

✅ Giá: 200.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc+ Ngoại mạng 100 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MXH120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MXH150

✅ Giá: 150.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360

Gói V90C

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000p) + Ngoại mạng 20 phút/tháng
 

 

Gói V200B

✅ Giá: 200.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc+ Ngoại mạng 100 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói V150B

✅ Giá: 150.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 2GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói V120B

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
1.5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
 

 

Gói V90B

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
 

 

 

GÓI 90K/THÁNG

Gói SD90

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 45GB tốc độ cao (1,5GB/ngày)
 

 

Gói V90C

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút+ Ngoại mạng 20 phút/tháng, Free Tiktok
 

 

Gói V90B

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng

Gói MIMAX90

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 5GB tốc độ cao
 

 

Gói MP90X

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP90S

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng
 

 

GÓI 120K/THÁNG

Gói MXH120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

Gói SD120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 60GB tốc độ cao (2GB/ngày)
 

 

Gói ST120K

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 2GB/ ngày tốc độ cao Miễn phí data truy cập ứng dụng TV360
 

Gói V120B

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1,5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
 

Gói TV120K

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MP120X

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP120S

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 700 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng
 

Công nghệ viễn thông ngày càng phát triển dẫn đến Công nghệ truy cập internet không dây đã dần thay thế công nghệ có dây bởi tốc độ luôn được cải thiện. Ngày nay gói Cước 4G Viettel cung cấp đã đáp ứng được hầu hết khách hàng sử dụng dịch vụ, kể cả các dịch vụ sử dụng đường truyền tốc độ cao như truyền tải hình ảnh, xem phim trực tuyến, livestream…