Danh Sách Gói Cước 4G Viettel

Đăng ký 4G Viettel với nhiều ưu đãi khủng ngay hôm nay. Quý khách chọn gói cước phù hợp và chỉ cần bấm vào nút “  ĐĂNG KÝ  ” phía dưới sau đó bấm gửi là xong. Hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp:

   Tên_gói_cước CSKH gửi 9123   

GÓI THEO THÁNG HOT

Gói SD135

Giá: 135.000đ/30 ngày
wifi2 Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 150GB (5GB/ ngày)
 

 

Gói V200B

Giá: 200.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 240GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc + Ngoại mạng 100 phút/tháng + Miễn phí xem TV360
✅ 240GB (8GB/ngày)
 

 

Gói V180B

Giá: 180.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 180GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 180GB (6GB/ ngày)
 

 

Gói V160B

Giá: 160.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 120GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc 100 phút gọi ngoại mạng
✅ 120GB (4GB/ ngày)
 

 

Gói MXH100

Giá: 100.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói MXH120

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí data Tiktok, Facebook (Messenger), Youtube + Miễn phí nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói MXH150

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói 30N

Giá: 300.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 150 phút/tháng + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + Miễn phí xem TV360
✅ 150GB (5GB/ngày)
 

 

Gói V200C

Giá: 200.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 120GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 20 phút/cuộc(tối đa 1000p)+ Ngoại mạng 100 phút/tháng
✅ 120GB (4GB/ngày)
 

 

Gói SD90

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói SD120

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói SD150

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 90GB (3GB/ngày)
 

 

Gói ST120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói ST150K

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 90GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 90GB (3GB/ngày)
 

 

Gói V90C

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng dưới 20 phút+ Ngoại mạng 20 phút/tháng
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói SD70

Giá: 70.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói V90B

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

Gói V120B

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 45GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
✅ 45GB (1.5GB/ngày)
 

 

Gói V150B

Giá: 150.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 60GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
✅ 60GB (2GB/ngày)
 

 

Gói TV120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 30GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí xem TV360
✅ 30GB (1GB/ngày)
 

 

GÓI THEO THÁNG MIMAX

Gói MIMAX125

Giá: 125.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 240GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 240GB (8GB/ngày)
 

 

Gói MIMAX90

Giá: 90.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 150GB (5GB/ngày)
 

 

Gói MIMAX70

Giá: 70.000đ/30 ngày
wifi2  Dung lượng Data 150GB
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
//
✅ 150GB (3GB/ngày)
 

 

GÓI VIETTEL GỌI THOẠI

Gói MP70X

✅ Giá: 70.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP90X

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP120X

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP70S

✅ Giá: 70.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 500 phút) + 30 phút gọi ngoại mạng
 

 

Gói MP90S

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng
 

 

Gói MP120S

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 700 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng
 

 

GÓI COMBO DATA+THOẠI

Gói V200C

✅ Giá: 200.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc+ Ngoại mạng 100 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MXH120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MXH150

✅ Giá: 150.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói V90C

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000p) + Ngoại mạng 20 phút/tháng
 

 

Gói V200B

✅ Giá: 200.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc+ Ngoại mạng 100 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói V150B

✅ Giá: 150.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 2GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
 

 

Gói V120B

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
1.5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
 

 

Gói V90B

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Thời gian sử dụng: 30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
 

 

GÓI THEO NGÀY

Gói 1N

✅ Giá: 10.000đ/ngày
✅ 5GB tốc độ cao
✅ Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc
✅ 5 Phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí SMS nội mạng
✅ Miễn phí data sử dụng app TV360
 

 

Gói 3N

✅ Giá: 30.000đ/3 ngày
✅ 5GB tốc độ cao/ngày
✅ Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc
✅ 15 Phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí SMS nội mạng
✅ Miễn phí data sử dụng app TV360
 

 

Gói 7N

✅ Giá: 70.000đ/7 ngày
✅ 5GB tốc độ cao/ngày
✅ Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc
✅ 35 Phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí SMS nội mạng
✅ Miễn phí data sử dụng app TV360
 

 

Gói T30

✅ Giá: 30.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí data Tiktok
 

 

Gói FB30

✅ Giá: 30.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí data Facebook, Messenger
 

 

Gói YT30

✅ Giá: 30.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí data Youtube
 

 

GÓI 6 THÁNG – 12 THÁNG

Gói 12V90C

✅ Giá: 1.080.000đ/12 tháng
✅ 1GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >20p, 120 phút ngoại mạng
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V90C

✅ Giá: 540.000đ/6 tháng
✅ 1GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >20p, 60 phút ngoại mạng
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V200C

✅ Giá: 1.200.000đ/6 tháng
✅ 4GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >20p, 600 phút ngoại mạng
✅ 25Gb lưu trữ dữ liêu Lifebox, Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12V200C

✅ Giá: 2.400.000đ/12 tháng
✅ 4GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >20p, 1200 phút ngoại mạng
✅ 25Gb lưu trữ dữ liêu Lifebox, Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12V90B

✅ Giá: 1.080.000đ/12 tháng
✅ 1GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 180 phút ngoại mạng
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V90B

✅ Giá: 540.000đ/6 tháng
✅ 1GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 90 phút ngoại mạng
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 12V120B

✅ Giá: 1.440.000đ/12 tháng
✅ 1.5GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 600 phút ngoại mạng
✅ Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V120B

✅ Giá: 720.000đ/6 tháng
✅ 1.5GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 300 phút ngoại mạng
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V150B

✅ Giá: 900.000đ/6 tháng
✅ 2GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 480 phút ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 12V150B

✅ Giá: 1.800.000đ/12 tháng
✅ 2GB/ngày, miễn phí gọi nội mạng >10p, 960 phút ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
 

 

Gói 6V160B

✅ Giá: 960.000đ/6 tháng
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
✅ 600 phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 720GB (4GB/ ngày)
 

 

Gói 12V160B

✅ Giá: 1.920.000đ/12 tháng
✅ Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
✅ 1200 phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 1440GB (4GB/ ngày)
 

 

Gói 6V180B

✅ Giá: 1.080.000đ/6 tháng
✅ Miễn phí gọi nội mạng >10p, 600 phút ngoại mạng, miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 6GB/ngày
 

 

Gói 12V180B

✅ Giá: 2160.000đ/6 tháng
✅ Miễn phí gọi nội mạng >10p, 1200 phút ngoại mạng, miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 6GB/ngày
 

 

Gói 12V200B

✅ Giá: 2400.000đ/12 tháng
✅ Miễn phí gọi nội mạng >20p, 1200 phút ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 8GB/ngày
 

 

Gói 6V200B

✅ Giá: 1.200.000đ/6 tháng
✅Miễn phí gọi nội mạng >20p, 600 phút ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
Áp dụng thuê bao nằm trong danh sách
✅ 8GB/ngày
 

 

Gói 6SD70

✅ Giá: 420.000đ/6 tháng
✅ 180GB tốc độ cao (1GB/ngày)
 

 

Gói 12SD70

✅ Giá: 840.000đ/12 tháng
✅ 360GB tốc độ cao (1GB/ngày)
 

 

Gói 12SD90

✅ Giá: 1.080.000đ/12 tháng
✅ 540GB tốc độ cao (1.5GB/ngày)
 

 

Gói 6SD90

✅ Giá: 540.000đ/6 tháng
✅ 270GB tốc độ cao (1.5GB/ngày)
 

 

Gói 6SD120

✅ Giá: 720.000đ/6 tháng
✅ 360GB tốc độ cao (2GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12SD120

✅ Giá: 1.440.000đ/12 tháng
✅ 720GB tốc độ cao (2GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12SD135

✅ Giá: 1.620.000đ/12 tháng
✅ 1800GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 6SD135

✅ Giá: 1.620.000đ/12 tháng
✅ 900GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12SD150

✅ Giá: 1.800.000đ/12 tháng
✅ 1080GB tốc độ cao (3GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 6SD150

✅ Giá: 900.000đ/6 tháng
✅ 540GB tốc độ cao (3GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 6MXH100

✅ Giá: 600.000đ/6 tháng
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12MXH100

✅ Giá: 1.200.000đ/12 tháng
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 6MXH120

✅ Giá: 720.000đ/6 tháng
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12MXH120

✅ Giá: 1.440.000đ/12 tháng
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 6MXH150

✅ Giá: 900.000đ/6 tháng
✅ 1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng
✅ Miễn phí xem TV360
 

 

Gói 12MXH150

✅ Giá: 1.800.000đ/12 tháng
✅ 1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
 

 

GÓI 90K/THÁNG

Gói SD90

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 45GB tốc độ cao (1,5GB/ngày)
 

 

Gói V90C

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút+ Ngoại mạng 20 phút/tháng, Free Tiktok
 

 

Gói V90B

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng
 

 

Gói MIMAX90

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ 5GB tốc độ cao
 

 

Gói MP90X

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP90S

✅ Giá: 90.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng
 

 

GÓI 120K/THÁNG

Gói MXH120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng
 

 

Gói SD120

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 60GB tốc độ cao (2GB/ngày)
 

 

Gói ST120K

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 2GB/ ngày tốc độ cao Miễn phí data truy cập ứng dụng TV360
 

 

Gói V120B

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1,5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 50 phút/tháng
 

 

Gói TV120K

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ 1GB/ngày + Miễn phí xem TV360
 

 

Gói MP120X

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
 

 

Gói MP120S

✅ Giá: 120.000đ/30 ngày
✅ Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 700 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng
 

Công nghệ viễn thông ngày càng phát triển dẫn đến Công nghệ truy cập internet không dây đã dần thay thế công nghệ có dây bởi tốc độ luôn được cải thiện. Ngày nay gói Cước 4G Viettel cung cấp đã đáp ứng được hầu hết khách hàng sử dụng dịch vụ, kể cả các dịch vụ sử dụng đường truyền tốc độ cao như truyền tải hình ảnh, xem phim trực tuyến, livestrem…

Trả lời