Tin tổng hợp

Tin tổng hợp các sản phẩm và dịch vụ của Viettel Telecom và thị trường Viễn thông. Các thông tin tổng hợp sản phẩm và dịch vụ của Viettel được cập nhật liên tục