Số Đẹp Viettel TPHCM

Số Đẹp Viettel TPHCM đủ các định dạng như số cặp, số tiến, số thần tài, số lộc phát, số taxi, số tứ quý, số ngũ quý, số phong thuỷ…và số theo yêu cầu của từng khách hàng.
Số Đẹp Viettel TPHCM
Số Đẹp Viettel TPHCM
Lắp điện thoại bàn Viettel TP HCM quý khách có thể chọn mua Số Đẹp như 6868, 6688, 66666, 8888, 9999 hoặc số theo yêu cầu với mức giá hợp lý. 

 

Số Đẹp Điện Thoại Bàn Viettel TP Hồ Chí Minh.

Quý Khách có thể mua để sử dụng tại một địa điểm cố định, HOẶC mang đi Toàn Quốc.

Hotline hỗ trợ:
📞 0989 228 228

Thành Phố Số Điện Thoại Giá
Hồ Chí Minh (028) 62 68 9999 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 59 59 59 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 43 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 45 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 03 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 52 52 52 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 31 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 69 8888 50.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 82 82 82 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 111 888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 38 9999 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 48 9999 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 60 60 60 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 87 87 87 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 34 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 67 8888 50.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 58 58 58 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 91 9999 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 36 8888 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 59 59 59 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 24 8888 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 24 9999 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 58 58 58 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 111 666 30.000.000
Hồ Chí Minh (028) 666 8888 66 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 38 9999 50.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 30 9999 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 32 9999 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 63 8888 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 168 168 90.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 97 97 97 50.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 58 58 58 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 98 98 98 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 82 82 82 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 58 58 58 60.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 85 8888 50.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 58 58 58 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 80 8888 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 17 17 17 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 51 51 51 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 838 839 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6262 6263 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 77 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 889 998 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 881 882 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 28 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 567 568 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 638 639 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 1111 2 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 278 279 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 200002 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 333 9 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 656 656 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 600 688 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 67899 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 333 8 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 8888 9 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 568 569 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 266662 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 677 699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 898 889 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 233 288 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 226 336 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 88 99 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 799 799 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 668 669 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 39 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 227 227 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 228 668 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 991 991 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 279 379 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 689 789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 226 226 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 993 993 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 66 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6269 6699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 26 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 27 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6262 7788 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6252 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6253 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6259 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6260 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6281 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6283 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6290 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6291 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6298 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 211 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 388 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 399 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 889 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 899 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 922 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 633 688 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 266 288 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 266 299 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626 67899 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 669 699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 288 299 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 688 699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 999 299 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 68 18 68 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 544 544 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 644 644 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 38 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 888 38 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 650 999 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 99 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 622 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 662 668 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 85 89 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6268 6699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626868 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6263 6699 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 99 3979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 89 3979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 66 3979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 26 3979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 23 3979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 69 69 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 89 79 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 59 79 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 59 59 69 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 266 266 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 255 255 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 996 996 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 211 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 221 221 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 822 822 30.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 246 357 80.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 24 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 233 233 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 223 223 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 39 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 277 277 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 882 882 30.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 777 88 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 888 68 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 688 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 227 228 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 86 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 578 678 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 244 244 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 666 866 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 1968 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 1979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 86 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 9999 09 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 999 099 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 999 199 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 91 7777 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 5555 66 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 5555 77 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 5555 99 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 322 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 1368 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 66 77 88 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222222 79 30.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 168 30.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 99 6969 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 91 7777 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 663 999 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6291 7979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 663 668 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 155 155 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 220 220 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 997 997 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 989 998 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 994 994 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 818 868 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 288 886 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 288 288 40.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626262 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 6666 78 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 227 337 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 229 779 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 288 882 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 62 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 77 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626262 86 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 1986 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 1969 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 279 879 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 660 661 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 3333 6 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 38 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 9999 19 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 333 86 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 225 228 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 66 589 689 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 94 6789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6268 6368 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 3339 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 3968 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 339 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 227 229 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 225 229 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 566 588 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 663 669 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 228 998 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 7779 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 8886 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626262 82 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 932 888 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 3338 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 2828 68 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 68 98 68 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 779 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 255 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 8889 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 299 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 8888 33 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 681 168 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 39 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 88 68 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 333 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 233 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 838 939 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 589 789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 888 98 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 89 89 98 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 89 89 88 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 988 898 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 55 3939 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 223 228 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6256 7799 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6260 7979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 629 66 999 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626262 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 333 79 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 666 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 888 98 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 28 28 38 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6262 6168 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 224 224 20.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 266 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 228 778 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 56788 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 679 979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 6979 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 225 226 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 6260 6688 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 6677 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 88 00 11 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 561 999 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 87 89 89 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 85 6666 25.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 688 168 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 225 227 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 88 22 11 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 88 22 33 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 88 6969 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 887 999 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 626262 88 15.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 338 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 222 888 69 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22 211 288 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 2222 6669 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 62 889 789 10.000.000
Hồ Chí Minh (028) 22222 988 10.000.000

Quý khách có nhu cầu mua Số Đẹp Viettel TPHCM.vui lòng gọi 0989 228 228

TỈNH TỈNH/TP TỈNH TỈNH
Vĩnh Long Hồ Chí Minh Bình Thuận Hải Dương
Long An Đồng Nai Quảng Nam Hưng Yên
Tiền Giang Vũng Tàu Bình Định Bắc Ninh
Bến Tre Bình Phước Phú Yên Hải Phòng
Đồng Tháp Bình Dương Khánh Hoà Hà Nam
Cà Mau Tây Ninh Ninh Thuận Thái Bình
Bạc Liêu Kon Tum Quảng Bình Nam Định
Cần Thơ TP. HCM Quảng Trị Ninh Bình
Hậu Giang Thanh Hoá Thanh Hoá Quảng Ninh
Trà Vinh Lâm Đồng TP HCM Bắc Giang
An Giang Gia Lai Nghệ An T. Quang
Kiên Giang Quảng Nam Hà Tĩnh Thái Nguyên
Sóc Trăng Đà Nẵng Vĩnh Phúc Điện Biên

» Lắp Mạng Viettel XEM

» Lắp Tổng đài nội bộ XEM

Cửa hàng Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh

Cửa hàng Viettel Danh sách chi tiết
Cửa hàng Viettel Quận 1 Cửa Hàng Viettel Trần Hưng Đạo

 •  Địa chỉ: 166C-D-E Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 •  Điện thoại: 02866551205
Cửa Hàng Trần Quang Khải

 •   Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Phường Tân định, Quận 1
 •   Điện thoại: 02862912679
Cửa hàng Viettel Quận 2 Cửa Hàng Trần Não

 •  Địa chỉ: 156 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 •  Điện thoại: 02862960110
Cửa Hàng Nguyễn Thị Định 

 •  Địa chỉ: 162A Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2
 •  Điện thoại: 02862807113
Cửa hàng Viettel Quận 3 Cửa Hàng Cách Mạng Tháng Tám

 •  Địa chỉ: 456 Lê văn sỹ, Phường 14, Quận 03
 •   Điện thoại: 02862970608
Cửa hàng Viettel Quận 4 Cửa Hàng Tôn Đản

–  Địa chỉ: 385 Tôn Đản, Phường15, Quận 4

–  Điện thoại: 028626155790286261558102862615582

Cửa hàng Viettel Quận 5 Cửa Hàng Hùng Vương

 •  Địa chỉ: 214 – 216 Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5
 •  Điện thoại: 02862610101
Cửa Hàng Lê Hồng Phong

 •  Địa chỉ: 190 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5
 •  Điện thoại: 02862610525
Cửa hàng Viettel Quận 6 Cửa Hàng Nguyễn Văn Luông

 • Địa chỉ: 251G Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6
 • Điện thoại: 0286260560502862931800
Cửa hàng Viettel Quận 7 Cửa Hàng Nguyễn Thị Thập

 •   Địa chỉ: 273 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
 •  Điện thoại: 02862621636
Cửa Hàng Huỳnh Tấn Phát

 •  Địa chỉ: 956 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7
 •  Điện thoại: 02862621188
Cửa hàng Viettel Quận 8 Cửa Hàng Dương Bá Trạc

 •  Địa chỉ: 143 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 08
 •   Điện thoại: 02862630459
Cửa Hàng Tùng Thiện Vương

–  Địa chỉ: 322 Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8

–  Điện thoại: 02862635009

Cửa hàng Viettel Quận 9 Cửa Hàng Lê Văn Việt
–  Địa chỉ: 258 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
–  Điện thoại: 028628089090286280965402862808955
Cửa Hàng Đỗ Xuân Hợp
–  Địa chỉ: 31 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9
–  Điện thoại: 02862827615
Cửa hàng Viettel Quận 10 Cửa Hàng Ba Tháng Hai

 •   Địa chỉ: 299 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10
 •   Điện thoại: 02862995046
Cửa Hàng Lý Thường Kiệt

–  Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

–  Điện thoại: 08629332020

Cửa hàng Viettel Quận 11 Cửa Hàng Lạc Long Quân

 •  Địa chỉ: 493 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
 •  Điện thoại: 02866551261
Cửa Hàng Lê Đại Hành

 •   Địa chỉ: 307 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
 •  Điện thoại: 0286264368802862643689
Cửa hàng Viettel Quận 12 Cửa Hàng Nguyễn Ảnh Thủ Hiệp Thành 

 •   Địa chỉ: 86H Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12
 •  Điện thoại: 02862550550
Cửa Hàng Tô Ký 

Cửa Hàng Hà Huy Giáp

 •   Địa chỉ: 51/4 Hà Huy Giáp, Khu Phố 1, Phường Thạnh Xuân. Quận 12
 •  Điện thoại: 0282264488802862710511
Cửa hàng Viettel Bình Tân Cửa Hàng Tân Tạo
–  Địa chỉ: 940 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
–  Điện thoại: 02862602431
Cửa Hàng Lê Văn Quới
–  Địa chỉ: 338 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
–  Điện thoại: 028862694596
Cửa hàng Viettel Tân Bình Cửa Hàng Cộng Hòa 

Cửa Hàng Hoàng Văn Thụ

 •   Địa chỉ: 441 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
 •  Điện thoại: 02862964823
Cửa hàng Viettel Tân Phú Cửa Hàng Hòa Bình

–  Địa chỉ: 269 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú

–  Điện thoại: 0286267817602862678177

Cửa Hàng Lê Trọng Tấn

 •  Địa chỉ: 231 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
 •   Điện thoại: 0286267753502862677536
Cửa Hàng Nguyễn Sơn

 •  Địa chỉ: 313 Nguyễn Sơn. Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
 •  Điện thoại: 02862655009
Cửa hàng Viettel Phú Nhuận Cửa Hàng Phan Đăng Lưu 
–  Địa chỉ: 91 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
–  Điện thoại: 02866551368
Cửa hàng Viettel Bình Thạnh Cửa Hàng Nguyễn Văn Đậu

 •  Địa chỉ: 58 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
 •   Điện thoại: 0286294101002862940004
Cửa Hàng Quốc Lộ 13

–  Địa chỉ: 76C Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

–  Điện thoại: 0286294714202862948942

Cửa Hàng Nơ Trang Long

–  Địa chỉ: 167 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh

–  Điện thoại: 0286294748302862947481

Cửa hàng Viettel Gò Vấp Cửa Hàng Phan Văn Trị 

–  Địa chỉ: 672A59 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

–  Điện thoại: 02862955707

Cửa Hàng Quang Trung

–  Địa chỉ: 763 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp

–  Điện thoại: 02862956599

Cửa Hàng Lê Đức Thọ

–  Địa chỉ: 878A Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp

–  Điện thoại: 02862953184

Cửa hàng Viettel Thủ Đức Cửa Hàng Kha Vạn Cân 

–  Địa chỉ: 1188 Kha Vạn Cân, Khu Phố 1, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

–  Điện thoại: 02862840168

Cửa Hàng Bình Chiểu

–  Địa chỉ: 816 tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

–  Điện thoại: 02866551298

Cửa hàng Viettel Hóc Môn Cửa Hàng Lý Thường Kiệt Hóc Môn

–  Địa chỉ: 31/3 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

–  Điện thoại: 0286251305102862510405

Cửa Hàng Nguyễn Ảnh Thủ

–  Địa chỉ: 16/1L Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

–  Điện thoại: 02862505050

Cửa hàng Viettel Củ Chi Cửa Hàng Tân Thạnh Tây

–  Địa chỉ: 31 Tỉnh lộ 8, Ấp 1A,  Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi

–  Điện thoại: 02862528739

Cửa Hàng An Nhơn Tây

–  Địa chỉ: 1434 Đường Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi

–  Điện thoại: 0286252936802862529369

Cửa hàng Viettel Bình Chánh Cửa Hàng Quốc Lộ 50

–  Địa chỉ: B6/156 Quốc Lộ 50,  Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

–  Điện thoại: 02822690909

Cửa Hàng Phạm Văn Hai

–  Địa chỉ: 1A73/2 Tỉnh Lộ 10, Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

–  Điện thoại: 02862665008

Cửa hàng Viettel Nhà Bè Cửa Hàng Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

–  Địa chỉ: 2161 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

–  Điện thoại: 02862625005

Cửa hàng Viettel Cần Giờ Cửa Hàng Cần Giờ

–  Địa chỉ: 583 Đường Rừng Sác, Thị Trấn Bình Khánh, Huyện Cần Giờ

–  Điện thoại: 02866551171

Check Also

Cửa hàng Viettel Quận 2

Danh sách cửa hàng Viettel Quận 2, TPHCM chi tiết gồm: số điện thoại liên …