Viettel HCM

Viettel HCM – Viettel TP Hồ Chí Minh. Đầu mối chính thức tiếp nhận và hỗ trợ tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Viettel Telecom tất cả khu vực địa bàn TP HCM,