Viettel Toàn Quốc

Viettel Toàn Quốc – Đầu mối chính thức tiếp nhận và hỗ trợ tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Viettel Telecom trên phạm vi Toàn Quốc đủ 63 Tỉnh, Thành Phố