Điện thoại cố định không dây của Viettel (Homephone)

Điện thoại cố định không dây của Viettel (Homephone). Viettel Telecom là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn tại Việt Nam